Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKAUTORËSI f.
Të qenët bashkautor me një tjetër në një vepër a në një punë. E drejta e bashkautorësisë.