Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËBISEDIM m.sh.
1. Bisedim ndërmjet dy a më shumë vetave, rrahje e shkëmbim mendimesh për një çështje. Bashkëbisedimi i madh Parti-popull.
2. kryes. sh. libr. Rrahje e shkëmbim mendimesh për të caktuar kushtet e një marrëveshjeje; bisedime të përbashkëta. Bashkëbisedime shoqërore (zyrtare). Bashkëbisedime për paqe. Zhvilluan bashkëbisedime.
3. Formë kontrolli pa nota për njohuritë e fituara, që bëhet në fund të një kursi, të formave të edukimit ideopolitik etj.; bisedë e përbashkët e një grupi njerëzish për një temë politike, shoqërore a shkencore. Bashkëbisedimet përfundimtare. Merr pjesë në bashkëbisedime.