Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËFAJËSI f.drejt.
Fajësi e përbashkët me një tjetër, të qenët bashkëfajtor.