Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËRENDIM m.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve BASHKËRENDOJ, BASHKËRENDOHET. Bashkërendim i plotë. Bashkërendimi i veprimtarisë (i punës, i detyrave, i forcave, i planeve). Bashkërendimi i qëndrimeve (i pikëpamjeve). Bashkërendimi i ndihmës. Siguroj bashkërendimin. * Në bashkërendim me... libr. në pajtim a në përputhje me..., duke u bashkërenduar me...