Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËRENDIT kal.
1. Bashkërendoj. Bashkërendit veprimet luftarake.
2. gjuh. Lidh me bashkërenditje dy a më shumë fjali ose gjymtyrë të një fjalie.