Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËRENDITËS mb.gjuh.
Që shërben për të lidhur dy a më shumë fjali ose gjymtyrë fjalie të bashkërenditura. Lidhëz bashkërenditëse.