Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËRENDITEM vetv.
1. Vihem në një radhë me të tjerë, renditem krahas me të tjerë për një veprimtari. U bashkërendit me ata.
2. gjuh. Lidhet me bashkërenditje (për fjalitë a për gjymtyrët e fjalisë).
3. Pës. e BASHKËRENDIT.