Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËRENDUAR mb.
Që është bashkërenduar me diçka tjetër për të arritur një qëllim. Veprime të bashkërenduara. Pikëpamje (qëndrime) të bashkërenduara. Lëvizje të bashkërenduara.