Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËRENDUES m.sh.libr.
Ai që bashkërendon disa veprime, detyra etj. për një qëllim të caktuar. Bashkërenduesi i punëve (i planeve).
BASHKËRENDUES mb.libr.
Që shërben për të bashkërenduar diçka, që bën bashkërendimin. Organ bashkërendues.