Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËRISHT ndajf.
1. Së bashku me një tjetër, bashkë me të tjerë; në bashkëpunime me forca të përbashkëta. Punojmë (lexojmë, ecim) bashkërisht. Vendosim bashkërisht. E përdorim bashkërisht.
2. Të gjithë së bashku, si një grup, tok; të gjithë në të njëjtën kohë, njëherësh. U nisën bashkërisht. * Bashkërisht me... libr. së bashku me...