Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËRRITJE f.sh.
1. libr. Rritje së bashku në një vend, rritje e përbashkët. Bashkërritja e fëmijëve.
2. spec. Diçka që është formuar a është krijuar nga bashkimi i pjesëve të ndryshme, të zhvilluara së bashku. Bashkërritje kristalesh. Bashkërritje indesh.