Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËRRJEDHJE f.
Rrjedhja e përbashkët e dy lumenjve, e dy përrenjve ose e dy degëve të tyre që nga vendi ku bashkohen e derisa derdhen në det, në liqen etj. Bashkërrjedhja e lumenjve.