Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËSHOQËRIM m.sh.bujq.libr.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve BASHKËSHOQËROJ, BASHKËSHOQËROHET. Bashkëshoqërimi i misrit me fasule. Mbjellje me bashkëshoqërim. * Në bashkëshoqërim me... libr. së bashku me..., duke e shoqëruar me...