Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËSHOQËROHET vetv.
1. libr. Shoqërohet nga diçka tjetër; ndodh ose bëhet së bashku me diçka tjetër.
2. bujq. Pës. e BASHKËSHOQËROJ
3.