Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËSHOQËRUAR mb.bujq.
Që është mbjellë së bashku me një bimë tjetër në të njëjtin vend. Bimë të bashkëshoqëruara.