Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËSHORTËSI f.zyrt.
Të qenët bashkëshort; jeta bashkëshortore.