Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËSHORTOR mb.zyrt.
Që ka të bëjë me bashkëshortët, që u përket bashkëshortëve, i bashkëshortëve; që lidhet me jetën e përbashkët të burrit e të gruas. Jetë (lumturi) bashkëshortore. Marrëdhënie (besnikëri) bashkëshortore. E drejta bashkëshortore.