Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËSUNDOJ jokal.libr.
Mbaj pushtetin njëkohësisht me një tjetër, sundoj së bashku me një tjetër. Bashkësundonte me të vëllanë.