Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËTINGËLLIM m.sh.muz.
Tingëllim i përbashkët e harmonik i disa zërave, që dëgjohen njëkohësisht. Bashkëtingëllimi i telave të kitarës.