Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËTRASHËGIMTAR m.sh.drejt.
Ai që është trashëgimtar i një pasurie së bashku me një tjetër.