Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKI f.sh.
Organ i vetadministrimit të qyteteve në Shqipëri para Çlirimit, që merrej me rregullimin, pastrimin, ndriçimin etj. të qytetit; organ i vetadministrimit lokal në disa vende të tjera; ndërtesa me zyrat e këtij organi. Bashkia e qytetit. Kryetari i bashkisë. Nëpunësi (polici, mjeku) i bashkisë. Banda e bashkisë.