Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKU ndajf.
Tok, bashkë, bashkërisht. Punojmë (rrimë, jetojmë) së bashku. Hanë (flenë) së bashku. Udhëtuan së bashku. E vendosëm së bashku. Të gjithë së bashku. Të marra së bashku. * Së bashku me... bashkë me..., tok me...