Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKUDHËTAR m.sh.
1. Ai që bën një rrugë së bashku me një tjetër, shok udhe. Një bashkudhëtar i panjohur.
2. fig. Ai që përkohësisht ose rastësisht bashkohet me një lëvizje shoqërore a politike, pa pasur lidhje të brendshme e të thella me të. Bashkudhëtar i përkohshëm (i rastit). Bashkudhëtar i revolucionit.
3. fig. Dukuri që shoqëron një ngjarje, një lëvizje etj., diçka që zhvillohet ose që ecën krahas me diçka tjetër. Bashkudhëtar i përhershëm (i pashmangshëm).