Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKUDHËTARE f.sh.
Fem. e BASHKUDHËTAR,~I. Bashkudhëtare besnike. Kriza është bashkudhëtare e pashmangshme e kapitalizmit.