Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKUDHËTOJ jokal.
1. Udhëtoj së bashku me një tjetër.
2. vet. veta III fig. Shoqëron një dukuri a diçka tjetër si bashkudhëtar.