Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKUES mb.
1. Që shërben për të krijuar një lidhje të ngushtë, që ndihmon për të krijuar një bashkim. Forcë bashkuese. Rol bashkues. Zanore bashkuese. gjuh. zanore lidhëse.
2. Që shërben për të bashkuar dy pjesë të një mekanizmi a dy sende. Grup bashkues. Pllakë (kokë, unazë) bashkuese. Kunj bashkues. Ind bashkues. anat.
3. si em. ~, ~I m. sh. ~, ~IT tek. Vegël që shërben për të bashkuar dy pjesë të një mekanizmi a dy sende. Bashkuesi i shulit të pushkës.