Skip Navigation or Skip to Content
X
BATISUR mb.bised.
1. Që është shembur, i fundosur, i vithisur; që është rrëzuar rrafsh me tokën. Tokë e batisur. Vend i batisur. Brigje të batisura.
2. fig. Që e ka zënë diçka e rëndë, që e ka pllakosur një ndjenjë. Me fytyrë të batisur.