Skip Navigation or Skip to Content
X
BATOJ kal.
1. E anoj gati për ta përmbysur; e përmbys, e kthej në anën tjetër. Era e batoi sandallin. Batoi trungun në anën tjetër.
2. jokal. vet. veta III. Varet nga njëra anë, anon; lëshon bark; varet nga perëndimi (për diellin). Batoi barra. Batoi muri. Dielli po baton.