Skip Navigation or Skip to Content
X
BAZHDAR m.sh.hist.
Nëpunës që peshonte mallrat në treg dhe që merrte një taksë të caktuar për to. Taksa e bazhdarit. Kandar bazhdari.