Skip Navigation or Skip to Content
X
BAZOHEM vetv.
1. Mbështetem mbi një bazë për të dhënë një mendim, për të marrë një vendim etj., nisem nga një arsye, nga një parim etj.; marr për bazë. Bazohem në metodologjinë marksiste-leniniste. Bazohem në fakte. Bazohem në shkencë. Bazohem në fjalët e dikujt.
2. usht. Vendosem në një bazë ushtarake; përdor si bazë, kam si bazë.