Skip Navigation or Skip to Content
X
BAZOJ kal.
Mbështet diçka mbi një bazë; e arsyetoj. Mirëqenien e bazojmë në punën. I bazoj fjalët në fakte.