Skip Navigation or Skip to Content
X
BËRBËLIT kal.
I shqiptoj fjalët përgjysmë, ngadalë dhe jo qartë;. flas turbull e me zë të ulët; belbëzoj, mërmërit. Bërbëlit fjalë të pakuptueshme. Bërbëlit me vete (me zemërim).