Skip Navigation or Skip to Content
X
BËRBËLITJE f.sh.
1. Veprimi sipas kuptimit të foljes BËRBËLIT.
2. Fjalë që i shqiptojmë përgjysmë, ngadalë dhe jo qartë; mërmëritje. Me bërbëlitje nëpër gojë.