Skip Navigation or Skip to Content
X
BËRHAPË f.sh.bot.
Bimë barishtore shumëvjeçare, e egër dhe e dëmshme, me kërcell një pëllëmbë të gjatë, që rritet në kullota dimërore dhe që nxjerr ca kallinj të veçuar e pa bisht.