Skip Navigation or Skip to Content
X
BËRHUKË f.sh.
1. bot. Kopër e egër.
2. Kërcell i hollë e i thatë i një bime. Bërhukë e pambukut. Bërhukat e specave.