Skip Navigation or Skip to Content
X
BELBËR mb.
1. Që i mbahet goja kur flet; që nuk i shqipton mirë fjalët. Fëmijë të belbër.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.
BELBËR ndajf.
Duke m'u marrë goja, duke i shqiptuar keq fjalët; nëpër dhëmbë. Flet belbër.