Skip Navigation or Skip to Content
X
BELBËZIM m.sh.
1. Veprimi sipas kuptimeve të foljes BELBËZOJ. Belbëzimi i fëmijëve.
2. E metë e të folurit, që shfaqet me shqiptim të ndërprerë e të cunguar të fjalëve. Belbëzim i lehtë.
3. Të folur i paqartë e i palidhur; fjalë të shqiptuara nëpër dhëmbë, mërmëritje.