Skip Navigation or Skip to Content
X
BELBËZOJ jokal.
1. Më merret goja kur flas, i shqiptoj fjalët të ndërprera e të cunguara, më mbahet goja. Belbëzon lehtë.
2. edhe kal. Nis të flas, mësoj të shqiptoj fjalët e para të palidhura, të paqarta e të cunguara (për fëmijët e vegjël). Ka nisur të belbëzojë. Belbëzon fjalët e para.
3. kal. Them diçka nëpër dhëmbë, i shqiptoj fjalët jo qartë e përgjysmë, mërmërit, flas turbull; keq. llomotit. Belbëzoi diçka (me vete).