Skip Navigation or Skip to Content
X
BELGJIK m.sh.bised.
Pushkë e prodhimit belgjian para Luftës së Dytë Botërore. I ra me belgjik.