Skip Navigation or Skip to Content
X
BELHOLLË mb.
1. Që e ka belin të ngushtë, meshollë. Vajzë belhollë.
2. Përd. em. f. sipas kuptimit të mbiemrit (për vajzat e gratë).