Skip Navigation or Skip to Content
X
BESËPRERË mb.keq.
1. Që të pret në besë, që s'e mban besën e dhënë, i pabesë.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.