Skip Navigation or Skip to Content
X
BESËQEN mb.shar.
1. Që nuk e mban besën e dhënë, i pabesë.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.