Skip Navigation or Skip to Content
X
BESËSHKALË mb.
1. Që nuk e mban besën e dhënë, që e shkel besën, tradhtar. Më mirë i vdekur se besëshkalë. fj.u.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.