Skip Navigation or Skip to Content
X
BESËTHYES mb.
1. Që e shkel besën e dhënë, besëshkalë.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.