Skip Navigation or Skip to Content
X
BESËTYTË mb.
1. Që beson në gjëra të kota, që është i dhënë pas besimeve të kota. Njeri besëtytë.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.