Skip Navigation or Skip to Content
X
BESËTYTNOR mb.libr.
Që mbështetet në besëtytni, që përshkohet nga besëtytnitë; që është besëtytni. Legjendë besëtytnore. Nderim besëtytnor.