Skip Navigation or Skip to Content
X
BESOHEM vetv.
1. (me një trajtë të shkurtër të përemrit vetor në r. dhanore). 1. I bie dikujt në besë, e lë veten në dorë të dikujt, i besoj atij.
2. pavet. Kam ndjenjën e sigurisë se diçka është e vërtetë ose se do të kryhet (përdoret zakonisht me mohim). Nuk më besohet se do të vijë.
3. pavet. Mendohet se diçka është e vërtetë ose se do të kryhet, kujtohet. Besohej se ishte e vërtetë.
4. Pës. e BESOJ
5. Iu besua një detyrë. Më besohet një punë (një rol).