Skip Navigation or Skip to Content
X
BETAR m.sh.etnogr.
Ai që dëshmonte për pafajësinë e dikujt, duke u betuar së bashku me të tjerët. Be me betarë. Thirri (vuri) betarë. E lau me betarë.