Skip Navigation or Skip to Content
X
BETONOJ kal.
Mbush, vesh ose shtroj diçka me beton. Betonojnë këmbët e urës (murin, tunelin, themelet).