Skip Navigation or Skip to Content
X
BILARDO f.sh.
Lojë me bila dhe me stekë, që luhet në një tryezë të posaçme dhe sipas disa rregullave; tryezë kënddrejtë, e veshur me një copë të gjelbër, me buzë të ngritura dhe zakonisht me gjashtë vrima, në të cilën luhet kjo lojë. Bilardo me gropa. Bilat e bilardos. Stekë bilardoje. Tryezë bilardoje. Salla e bilardos. * Stekë bilardoje shak. shih te STEK/Ë~A.